Na místě objevili nory, podhrabaný ochoz domu a zanesenou šachtu štěrkem v kanalizační přípojce. Majiteli budovy proto nařídili, aby dům a také jeho okolí deratizoval.

„Současně bylo dohodnuto, že společnost Vodovody a kanalizace Vsetín provede v průběhu tohoto týdne lokální deratizaci ulice Zašovské a Sklářské ve Valašském Meziříčí,“ doplnila vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Jana Hošková.

Aby se zabránilo dalšímu pronikání potkanů z kanalizační sítě na povrch, opraví pracovníci kanalizací přípojku.

Zasažené místo budou pracovníci hygieny nadále kontrolovat.