Zastupitel a radní Otto Buš (ODS), který je narozdíl od původních představ jediným jednatelem CZT, dostává za práci pro zmiňovanou společnost už dva měsíce padesát tisíc korun měsíčně.

Po čtvrtečním jednání valné hromady má být jeho odměna navýšena o dalších dvacet tisíc korun. Původně měl ale jednatel brát pouze symbolickou výplatu na pokrytí svých provozních nákladů.

Jeho ustanovení do funkce bylo totiž zastupitelům města starostou Jiřím Částečkou (ODS) prezentováno tak, že jde o čestnou funkci.

„Vím to od jednoho ze zastupitelů města. To je výsměch obyvatelům města. Jde o nehoráznost ve městě, kde platy obyčejných lidí nedosahují ani zdaleka republikového průměru. Také to je zřejmě důvod, proč je teplo ve městě tak drahé. Někde se peníze na přilepšenou panu podnikateli vzít musí. Nejde o závist. Z principu je to špatně," prohlásil naštvaně Meziříčan Leopold Štěpánek.

To, že byl Otto Buš do funkce jednatele ustanoven, vyvolává řadu otázek i mezi samotnými zastupiteli města. „Kolega Buš byl na valné hromadě jmenován bez vědomí zastupitelstva. Navíc původně měli být jednatelé dva a mělo jít o čestnou funkci. Dnes je všechno jinak," upozornil zastupitel Vlastislav Navrátil (TOP 09).

Starosta Valašského Meziříčí však celou záležitost vidí jinak a v této souvislosti upozornil, že město má ve společnosti CZT pouze 35 procent hlasů.

„Nemáme takový ovládací podíl, který by městu umožnil rozhodovat. Třeba ve věcech, které jmenují počet jednatelů, zřízení dozorčí rady a podobně. Navrhoval jsem na valné hromadě dva jednatele. Leč společností to nebylo přijato a všechno dopadlo tak, jak dopadlo," vyjádřil se Jiří Částečka.

Podle něj je všechno kolem dění v CZT podmíněno organizačními změnami ve společnosti.

„Především v oblasti úspor provozních prostředků tak, aby společnost CZT získala prostředky na sanaci dluhu. Tím se zabývala i čtvrteční valná hromada," dodal starosta.

Výsledkem podle zjištění Valašského deníku je, že valná hromada odvolala z pozice ředitele Jana Lukáše a ve své podstatě neomezeným vládcem v pozici čestné funkce se symbolickou odměnou sedmdesát tisíc korun se stal valašskomeziříčský zastupitel a podnikatel Otto Buš. „To jsou ty stabilizační kroky, které povedou k ekonomickým opatřením směřujícím ke zlepšení situace?" položil si otázku zastupitel a radní Petr Urbánek.

Otto Buš v této souvislosti upozornil, že jednatel odpovídá za škody, které způsobí. „Chtěl bych vidět člověka, který by dělal tuto funkci čestně ve společnosti, která má stomilionový obrat a dluh patnáct milionů korun," reagoval na situaci zastupitel a radní.

Na otázku Valašského deníku, jaká je tedy jeho současná výše odměny, zastupitel Buš včera řekl, že informace, které redakce má, nemůže potvrdit ani vyvrátit.

„U rozhodování, jakou částku budu brát, jsem nebyl. Toho se jednatelé nezúčastňují. Usnesení ani zápis k tomuto problému zatím k dispozici nemám," poznamenal Otto Buš. Deník požádal také valašskomeziříčského starostu Jiřího Částečku o potvrzení či vyvrácení výše odměny jednateli Bušovi. První muž města se však k tomuto odmítl vyjádřit. A co na to všechno odvolaný Jan Lukáš? „Mohu potvrdit, že Valašský deník má dobré informace. Jinak se k tomu vyjadřovat nebudu. Snad jen připomenu, že zastupitelstvo zavázalo vedení města, aby na valné hromadě do komunálních voleb nepřijímalo žádná organizační opatření. To se nestalo," vyjádřil se Jan Lukáš.