Odškodněných žadatelů je celkem dvacet pět.

„Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na včelstvech, úlech, ovcích i jiných hospodářských zvířatech,“ informovala krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.

Všechny škody medvěd ve Zlínském kraji, především na Valašsku, způsobil v období od 13. září do 30. listopadu loňského roku.

Náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy, tedy i medvědem hnědým, se proplácejí na základě zákona. Zdrojem peněz je státní rozpočet a kompenzace se poškozeným zasílá prostřednictvím krajského úřadu.

Žadatel ale musí o náhradu na úřadě požádat do deseti dnů od zjištění škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností.

V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je tímto orgánem Agentura ochrany přírody a krajiny.