O tom, které děti letos vzlétnou do oblak, opět rozhodovala veřejnost, učitelský sbor a katechetka.

Řídili se přitom zadáním faráře Stanislava Zatloukala – vybrat žáka, který by mohl být pro ostatní příkladem. Na letiště v Hranicích na Moravě nakonec zamířila deváťačka Terezka Šerá, šesťák Pavel Trčka a čtvrťačka Jana Paprstková. Výlet si podle svých slov užili.

„Byl to krásný zážitek, měli jsme velkou radost,“ prozradila za všechny Jana Paprstková.

Za zajímavou zkušenost nezapomněla poděkovat.

„Děkuji farnosti, že tuto akci pořádá a všem, kdo mě navrhli,“ dodala dívka.