Stavba za 20,6 milionu korun začala v srpnu minulého roku. Most se nachází na silnici III. třídy, která prochází údolím Vranča a vede až na hřeben Javorníků do lokality Kohútka na hranici se Slovenskem. Leží ve vzdálenosti 2,5 kilometru od napojení na silnici II/487 v centru městyse Nový Hrozenkov.

„Nosná konstrukce nového mostu je železobetonová monolitická rámová, založená plošně. Silnice v novém směrovém vedení má šířku zpevněné vozovky šest a půl metru, celková délka úpravy komunikace činí 236 metrů. Byla vybudována kompletní nová konstrukce vozovky včetně sanace pláně. Součástí stavby byly úpravy sjezdů, terénní úpravy a obnova odvodnění,“ připojil technické podrobnosti mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Most stavěla brněnská firma FIRESTA-Fišer, konečný účet zní na 20,578 milionu korun včetně DPH.

„Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce začaly v polovině srpna 2021 a probíhaly za částečné uzavírky,“ dodal Cekota.