Toalety vybudovalo město Rožnov nákladem 750 tisíc korun ze svého rozpočtu. Vznikly v bývalé trafostanici u Společenského domu, u tak zvaného prostředního mostu pro pěší.

„Správné turistické město se mimo jiné pozná podle toho, že má dostatek veřejných WC a má je čisté a zdarma pro lidi. A to nově otevřené toalety zcela splňují,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

Rožnované a návštěvníci města tak mají nyní k dispozici kromě nových toalet u Společenského domu také veřejné WC na parkovišti za Albertem, na parkovišti u Mlýnské doliny a na veřejném Atletickém hřišti Dany Zátopkové.