Potok Jasenice odvodňuje průmyslovou oblast severovýchodně od Vsetína a přilehlou část Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Šířka dna koryta dosahuje v opravované části šesti až osmi metrů, hloubka až dvou metrů.

„Z více než kilometrového úseku toku v místní části Luh jsme odstranili třináct set kubíků nánosů. V podélném opevnění jsme opravili a doplnili dlažby a kamenné rovnaniny a také dvacet příčných stupňů, kamenných pasů a rovnanin částečně uložených do betonu,“ uvedl Pavel Pernica, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Moravy z podniku Lesy ČR.

Do toku už nezasahují ani náletové dřeviny a keře. Lesy ČR do oprav investovaly téměř 2,3 milionu korun. Ministerstvo zemědělství se podílelo částkou přesahující 3,8 milionu.