Do roku 2018 musí dětský domov opustit padesát procent dětí. Tudíž místo osmačtyřiceti dětí bude domov obývat pouhých čtyřiadvacet. Vedení domova mělo za úkol vymyslet, jakým způsobem se tak stane.

„Snížení pobytové kapacity se může zdát drastické, ale rozhodli jsme se toho docílit tou nejpřirozenější cestou, a to je odchodem dětí, které dosáhly plnoletosti. Také se nám průběžně daří některé děti vracet zpět do rodiny,“ řekl Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel.

Doplnil, že v současné době je naplněnost domova 27 dětí, tudíž se snížení kapacity daří plnit s předstihem. Obavy, že by kapacita lůžek v dětském domově v budoucnu nedostačovala, Lukáš Diatka nemá.

„Tím, že vznikne nové Středisko výchovné péče, které se bude zaměřovat na prevenci, se omezí počet nařízení ústavní výchovy,“ vysvětlil Diatka.

VE VSETÍNĚ VZNIKNE STŘEDISKO PÉČE

Středisko výchovné péče vznikne rovněž v roce 2018 ve Vsetíně. Kde přesně, se zatím neví. V současné době se vybírá vhodné místo. Možnosti budou podle zástupců projektu známé na konci března. Už teď se ale ví, jaké služby budou lidem k dispozici.

Čtěte také: Kolo i žehlička. V dětském domově rozbalili dárky

„Půjde o školské preventivní poradenské středisko, které bude složené ze dvou hlavních částí. Jednou z nich bude část ambulantní a terénní,“ přiblížil vychovatel Lukáš Diatka. Pracovníci střediska tak budou moci nabízet své služby, různé poradenské konzultace, jak na místě, tak i v terénu.

Druhou částí bude celodenní oddělení.

„V těch případech, kde nebudou stačit konzultace, bude mít dítě možnost strávit osm týdnů ve středisku, avšak bez ubytování a noclehu,“ objasnil Diatka.

Dítě tak bude mít pod jednou střechou dočasnou školu i odpolední programy. V podvečer odejde domů ke své rodině.

„Naším cílem bude pracovat hlavně s dítětem, ale chceme pomáhat i s přesahem do rodiny, spolupracovat s místními sociálními službami, se školami, s městskou policií i městským úřadem.

Středisko výchovné péče ve Vsetíně bude všem zájemcům k dispozici od 1. září 2018. Projekt, do kterého je liptálský dětský domov zařazený, má za cíl zlepšit životní podmínky ohrožených dětí a mládeže.

Kromě domova v Liptále čekají změny také na valašskomeziříčské Centrum Áčko a Dětské centrum ve Zlíně.

Čtěte také: Rožnov u soudu přišel o dvě školy

„Rozhodnutí o tom, které domovy do projektu zařadíme, předcházely analýzy. Na jejich základě a doporučení odborníků jsme přistoupili k výběru,“ přiblížila koordinátorka projektu a vedoucí odboru sociálních věcí Zlínského kraje Helena Miklová.

Doplnila, že dětský domov v Liptále se dostal na seznam jako dětský domov s největší pobytovou kapacitou ve Zlínském kraji.

V první fázi, již od roku 2015, měli zástupci dotčených institucí za úkol vytvořit takzvaný transformační plán. V něm podrobně popsali, jakým způsobem splní zřizovatelem stanovené zadání. Obsahovalo tři základní body.

Zajištění pobytové péče pro děti v kapacitě maximálně 24 lůžek, poskytování komplexního poradenství dětem a rodinám a zajištění komplexní dočasné pobytové péče dětem školního věku. Druhou fází je tyto změny uskutečnit.