Pak je několik let zaměstnán ve Zlíně ve fotoateliéru pana Husičky. Po získání živnostenského listu si vlastní atelier otevírá roku 1939 ve Vsetíně, Dolním náměstí č. 307 – dnes dům U Lva.

Během psaní tohoto článku mnou cloumala zvědavost a objevitelské nutkání. Tak jsem se vydal na místo, kde dříve stával jeho fotoateliér.

Bohužel tady již nic z původního zařízení není, a za zdí na návštěvníka nečeká žádné nostalgické překvapení – je zde rozšířena restaurace.

Zajímavá je ve Vsetíně posloupnost fotografů, kdy po vyučení žák zůstal v práci u svého mistra. Pan Pagáč u Koppa, Kopp byl učněm a zaměstnancem u pana Chudoby.

Ateliér je mu združstevněn 1. dubna 1952 a pokračuje zde už ne jako majitel, ale jako vedoucí provozovny. Ta má číslo 28 a je zapojena do Družstva fotografů v Gottwaldově. V tu dobu je již Dolní náměstí přejmenováno na Stalingradské.

Autor: Milan Ošťádal, fotograf, Muzeum regionu Valašsko