Také odstřihli drobné kousky roušek, šátků a respirátorů a společně s kulturami v Petriho miskách je podrobili mikroskopickému zkoumání.

„Chtěli jsme, aby děti kromě astronomie poznaly i jiný vědní obor. S ohledem na současné dění okolo koronaviru jsme zvolili mikrobiologii. Mohly tak snáze pochopit, jak se lze chránit před bakteriemi a viry,“ vysvětluje vedoucí kroužku a odborný pracovník hvězdárny Radek Kraus.

Průběh a výsledky pokusů odpovídaly nedokonalým a složitým podmínkám, které je provázely.

„Nemáme k dispozici inkubátor, a proto jsme vzorky kultivovali zahříváním plastové krabice s miskami na ústředním topení. První pokus se nezdařil, pod mikroskopem se objevily převážně plísně, a proto bylo nutné celý postup opakovat,“ vypráví Kraus a dodává, že se jednalo o školní experiment, který kvůli nucené distanční činnosti jejich kroužku navíc musel dokončit sám.

Přestože hodnověrnost výsledků s přihlédnutím k podmínkám odhaduje na 50 procent, malá exkurze do laboratorní mikrobiologie měla podle vedoucího kroužku smysl.

„Zjistili jsme, jaké bakterie žijí v ústech, a přesvědčili se, že nejvíce jich vyrostlo v miskách, do nichž děti mluvily bez roušky,“ konstatoval Kraus, podle něhož může být zajímavé experiment zopakovat.

„Až skončí hygienická omezení, půjdeme do toho s dětmi znovu a pokusíme se, aby naše zkoumání bylo co nejpřesnější,“ dodává odborný pracovník hvězdárny.