Gobelín čerpá ze Starého zákona. Zobrazuje mystickou nesmrtelnou postavu kněze a šálemského krále Malkísedeka žehnajícího Abramovi, jenž po vítězství nad pohanskými vojsky skládá vládci hold a odevzdává mu desátek ze své válečné kořisti.

„Dílo vzniklo okolo roku 1580 v Bruselu. Bylo to vrcholné období tamních dílen, a proto vyniká dokonalým výtvarným i řemeslným zpracováním," říká ředitel gobelínky Jan Timotej Strýček. Ručně tkaný gobelín, který je uznanou kulturní památkou, bude součástí inventáře státního hradu Pernštejn v Nedvědicích u Brna.

„Byl hodně poškozený, zvláště jeho hedvábné plochy. Téměř všechny jsme je museli nahradit. Restaurovali jsme také mnoho dřívějších netechnických oprav s velkým barevným posunem a utkali nový bordurový lem, který nahradil nepůvodní, strojově tkaný okraj," přiblížil rozsah prací ředitel gobelínky.

Zájemci si restaurované dílo budou moci prohlédnout ve čtvrtek 20. listopadu v 18 hodin v Moravské gobelínové manufaktuře.

Součástí krátké výstavy budou přednášky předního českého biblisty Petra Chalupy z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o duchovním rozměru daného námětu a ředitele manufaktury Jana Timoteje Strýčka o restaurování gobelínu a dalších uměleckých dílech zobrazujících Malkísedekovo žehnání. Vystoupí také studenti zdejšího gymnázia, kteří vytvoří živý obraz tohoto starozákonního výjevu. (eš)

Související

Námět gobelínu stále obestírá záhada