Na malém jarmarku, který společně uspořádali pracovníci základní školy a občanského sdružení Rozína dětem, mohli lidé nakoupit uzeniny a vánoční pečivo. Nechyběly ani svíčky, vánoční ozdoby a další výrobky žáků ze základní školy. K vidění byla také ukázka zdobení vánočních baněk. K tomu všemu vyhrávala novohrozenkovská dechovka a reprodukovaná hudba. Celý program poté završil živý betlém. Známý biblický příběh předvedli divákům v kostele žáci prvního stupně základní školy.