Neznámkovalo se však jen ve školách. Na webech regionálních Deníků mohli čtenáři v uplynulých dnech vystavit vlastní vysvědčení radnicím velkých a středně velkých měst, a to až do úrovně někdejších měst okresních. Na webu Valašského deníku se toto známkování týkalo města Vsetín.

Primátoři, starostové a radní budou mít letos na podzim za sebou první rok současného volebního období. Čtenáři mohli hodnotit známkami jako ve škole – tedy od jedničky po pětku – jak si volení zástupci samospráv prozatím vedou ve čtyřech zvolených oblastech: bydlení, dopravě, bezpečnosti a sportu. Hlasovat bylo možné vždy jen jednou pro danou oblast.

Ve Vsetíně převážila negativní hodnocení

Radnice ve Vsetíně dostala od čtenářů celkem 787 známek. Z tohoto počtu zhruba jen desetina hlasujících hodnotila práci vedení města jedničkou. Daleko více bylo nespokojených hodnotících: rozdali celkem 125 dostatečných a 450 nedostatečných.

Takto vypadalo Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm na konci května 2023.
Kulturní centrum v Rožnově je podle starosty jako Mercedes. Zatím nepojízdný

Zhruba stovka lidí hodnotila průměrnou trojkou, další čtyři desítky známkujících pak považují práci vedení Vsetína za chvalitebnou – dali dvojku. Dlužno dodat, že podobné spíše negativní hodnocení práce radnic se v anketě Deníku objevilo v řadě dalších měst napříč republikou.

Co se konkrétních hodnocených okruhů týče: například v oblasti dopravy, která zahrnovala také parkování či infrastrukturu pro cyklisty a chodce, se do známkování zapojilo 224 čtenářů. Třiatřicet z nich hodnotilo jedničkou, pět dvojkou, šest trojkou a čtyřiatřicet čtyřkou. Výrazně převážily nedostatečné, kterých bylo 146.

Nespokojenost s dopravou ovlivňují rozeběhnuté stavby

Je férové říct, že právě v této „dopravní“ oblasti je město Vsetín aktuálně trochu v nevýhodě kvůli probíhajícím rozsáhlým stavebním úpravám v centru města.

„Faktem je, že v našem městě probíhají práce na stavbě nádraží a přilehlých prostor za více než tři miliardy korun, čímž pochopitelně vzniká problém s dopravou a parkováním,“ potvrzuje starosta Vsetína Jiří Čunek.

Další významnou stavbou je vedle vlakového nádraží také budování silniční rampy Mostecká v městské části Rokytnice.

Ukázka tvorby členů Fotoklubu Vsetín - Foto Stanislava Hekrly.
Vsetínský Fotoklub zve na členskou výstavu. Pochlubí se rozmanitou tvorbou

Obě zmíněné stavby si žádají značné zásahy do dopravy ve městě a nesou s sebou nemalá omezení po stránce průjezdnosti i parkovacích možností. To samozřejmě budí jistou míru nespokojenosti. Do budoucna však mají zmíněné stavby naopak větší dopravní komfort přinést.

Také v dalších třech oblastech převládlo spíše negativní hodnocení práce vedení města Vsetín. V oblasti bytové politiky známkovalo 187 lidí: jedenačtyřicet z nich jedničkou, dvojkou nebo trojkou, 146 volilo čtyřku či pětku.

Co se bezpečnosti ve městě týče, tady považuje práci města za výbornou dvanáct lidí, stejný počet za chvalitebnou a jako dobrou ji hodnotí čtyřicet respondentů. Třicetkrát se objevila čtyřka a jedenadevadesát známkujících sáhlo po pětce.

V poslední oblasti – podpora sportu, sportovišť a míst ke trávení volného času – hodnotilo jedničkou třináct lidí, dvojkou dvacet a trojkou třicet lidí. Třiatřicet známkujících považuje práci města v této oblasti za dostatečnou, devadesát pět za nedostatečnou.

Starosta: Anketu beru vážně, je to inspirace pro zlepšení

Starosta Vsetína Jiří Čunek podle vlastních slov bere každou anketu jako inspiraci pro zlepšení práce. V podobných anketách, včetně té Deníku, se však podle něj vyjadřují především lidé, kteří jsou s něčím nespokojení.

„Všichni víme, že když nás něco nepálí, pak nemáme potřebu v podobných anketách hlasovat. Takže anketu beru vážně, avšak s přihlédnutím k tomu, že se v ní vyjadřují převážně lidé, kteří nejsou spokojeni,“ komentoval Jiří Čunek.