„Výstava připomíná čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století, protože zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku,“ přiblížila ředitelka meziříčské knihovny Zdeňka Smahlová.

Výstava je rozdělená do tří částí. „V obrazové části jsou události jednotlivých roků představeny prostřednictvím dobových fotografií, denního tisku či propagačních materiálů,“ vyjmenovala Smahlová.

Ve druhé části, části filmových dokumentů, jsou k dispozici QR kódy, které odkazují na zajímavé filmové dokumenty na internetovém serveru YouTube. „Třetí část je věnovaná zákonům a vládním nařízením, které státní orgány přijímaly v dané době,“ uzavřela ředitelka Smahlová.

Výstava bude ke zhlédnutí do 29. dubna.