Za její přípravou stojí pracovníci Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín, Muzea regionu Valašsko a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Myšlenka vytvořit expozici o výchově a vzdělávání žáků s postižením autistického spektra se zrodila na konci roku 2017.

„V té době asistent školy Jaroslav Staněk již rok pracoval na časosběrném fotografickém dokumentu, kdy citlivě zachycoval školní život šesti žáků autistické třídy,“ připomněl mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.

Vzdělávací části výstavy se ujala učitelka speciální třídy Jitka Orságová. Spolu s kolegy připravila informační panely i didaktické pomůcky a náplň tzv. aktivizujících koutků, které do výstavy vnášejí interaktivní rozměr.

„Do tvůrčího procesu se zapojila i dvojice asistentů z Univerzity Tomáše Bati. Daniel Krcha natočil dokument o škole a Kamil Koláček navrhl instalaci expozice a graficky zpracoval propagační tiskoviny a výstavní panely,“ doplnil Koňařík.

Podle ředitele ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín Romana Třetiny výstava otevírá veřejnosti okno do života školy.

„Chceme rodičům a blízkým těchto dětí naději, že nic není nemožné. Mladí autisté jsou lidé, kteří mají srdce na dlani a prožívají své každodenní radosti i trápení jako my všichni ostatní,“ řekl Roman Třetina.

Vernisáž se na vsetínském zámku konala 19. března. Součástí byl program, který si připravili učitelé a žáci školy. Výstava potrvá do 23. června.