Cesta pokračuje do tropických mokřadů, lesů mírného pásu Evropy, nebo do tundry a k ledovcům Islandu. Výstava, za níž stojí spolek Prales dětem, seznamuje s projekty Green Life, Blue Life a především s výchovně vzdělávacím programem Nejbohatší ekosystémy planety Země.

„Spolek Prales dětem, je česká nezisková organizace, která vznikla v roce 2009. Hlavní náplní je ochrana světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za účelem jejich ochrany a tvorby vzdělávacích programů pro děti na pěti kontinentech,“ vysvětluje autorka výstavy a členka spolku Zuzana Koloušková.

Deštné pralesy bývají označovány jako plíce Země. Tropický deštný les je velmi bohatý na druhy – obsahuje i přes 100 druhů stromů na hektar. „Žije zde nejméně padesát procent všech druhů živočichů a zvířat Země, přičemž ani zdaleka ještě nejsou všechny známé a každý den v důsledku ničení těchto lesů mnohé druhy vymírají,“ upozorňují pořadatelé výstavy.

I ve výšce 1000 metrů nad mořem je kvůli oblevě sněhu pomálu nebo není vůbec. Na valašských Pustevnách to ale na počtu návštěvníků znát není.
Pustevny bez sněhu, výletníky to neodradilo. Takto vypadal novoroční víkend

Velkým ekologickým problémem je podle nich také prudké snižování plochy těchto lesů z ekonomických důvodů, a to má vliv na atmosférickou cirkulaci kyslíku, ohrožuje to téměř všechny světové živočišné a rostlinné druhy, způsobuje erozi půdy a podobně.

Výstavu pořádá rožnovská kulturní agentura Téčko společně se Základní školou Videčká, která se spolkem Prales dětem spolupracuje od roku 2013. Lektoři přijíždějí do školy dvakrát ročně s přednáškami, které jsou součástí výše zmíněného projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země. Filmy a přednášky přibližují dětem světové ekosystémy a dopady lidské činnosti na divokou přírodu. Součástí každého setkání je také diskuse o etickému chování ke zvířatům a o ochraně přírody.

Spolupráce má také praktické dopady – Základní škola Videčská prostřednictvím různých akcí přispal na koupi více než 1000 metrů čtverečních pralesa a při sběrových akcích celé školy žáci postupně získali peníze na tři fotopasti, které se staly součástí světového monitorovacího programu Oko Země.

Výstava je v rožnovské Galerii Na Radnici přístupná od 7. ledna do 29. března.