„O půl desáté dopoledne proběhnou oslavy 89. výročí vzniku Československa,“ informovala referentka pro kulturu městského úřadu Václava Aubrechtová.

„Pietní akty se budou postupně konat u pamětní desky Tomáše Garrigue Masaryka na náměstí, kde bude už od devíti hodin ráno vyhrávat Dechová hudba města, a u pomníků na Sokolské ulici a v parku Botanika.“

V deset hodin dopoledne bude z parku Botanika vypraven autobus, který zájemce z řad veřejnosti dopraví do místní části Podlesí-Podhájí.

O čtyřicet minut později se u rodného domu historika a národopisného pracovníka Miloslava Baláše uskuteční vzpomínková slavnost ke 100. výročí jeho narození.

„Po průvodním slovu historika Ladislava Baletky účastníci budou moci položit květiny k Balášově pamětní desce,“ uzavřela Václava Aubrechtová.