Hlavním cílem je podpora regionálních producentů i zvýšení úrovně a kvality nabízených služeb veřejnosti. Výrobci podporu svých produktů vítají. „Zatím jsem o značce neslyšela. Svůj smysl ale určitě má," řekla majitelka a jednatelka karlovského Pekařství valašské frgály Jana Kasalová.

Značka je podle ní přínosem, přestože jich stále přibývá. Karlovské pekařství je navíc držitelem hned několika z nich. Označení Pravé Valašské se ale nebrání.

„Pokud by nás někdo oslovil, rádi se zapojíme. Vše, co podporuje region, vítám," podotkla Kasalová.

O známce se zatím nedoslechl majitel Včelařské farmy Liptál Martin Řádek. „Už jednu značku máme. Lidi ale moc neoslovuje, po označení se nedívají," poodhalil své zkušenosti.

Podle něj to však může být i tím, že se jeho firma moc často nezúčastňuje farmářských trhů, kde by ji lidé mohli vidět.

K získání nového loga se Řádek zatím staví nerozhodně. „Musel bych to projednat s otcem, který je spoluvlastník. Záleželo by také na podmínkách, které mají," dodal.

Hlavní kritéria pro udělení značky je místní příslušnost, vazba výrobku k regionu a tradicím i suroviny použité na výrobu.

„Koordinátoři projektu se v jednotlivých obcích scházejí s místními výrobci, které informují o vzniku nové značky a možnosti získat ji pro své výrobky," přiblížila koordinátorka projektu Kateřina Zukalová. Na začátku se projekt zaměřuje především na potravinářské výrobky, později se rozšíří i o řemeslné.

V současné době mají tvůrci projektu jasno v logu. „Grafická podoba značky je již hotová. Základním prvkem je použití modrotiskového motivu, který je neodmyslitelně spjat s valašským krojem," nastínila Zukalová. Následně bude vznikat například katalog výrobků a propagační materiály.

Vznik nové značky ovlivní hned několik místních akčních skupin na Valašsku. „Konkrétně to jsou skupiny Valašsko-Horní Vsacko, Ploština, Kelečsko, Lešensko, Starojicko, Rožnovsko, Luhačovské Zálesí a Hornolidečsko," vyjmenovala koordinátorka.

Výrobcům označení Pravé Valašské přinese oficiální prezentaci v katalogu výrobků, na webových stránkách značky či veletrzích. „Obyvatelé a návštěvníci regionu budou moci kupovat místní a prověřené výrobky. Získají také alternativu k mnohdy pochybným výrobkům, které je dnes možné zakoupit v běžných obchodech," zdůraznila Zukalová.

Produkty budou k dostání na akcích

Certifikované výrobky si lidé budou moci koupit například na Ovčáckém dnu v Prlově, na Portášských slavnostech ve Valašské Bystřici i dalších regionálních akcích.

Celkové náklady projektu jsou téměř dva miliony korun. Dotace od Evropské unie činí 90 procent nákladů, zbývajících deset procent musí místní akční skupiny financovat samy. „Podstatné ovšem je, že projekt musí být zaplacen celý a až po jeho ukončení budou použité prostředky zpětně proplaceny," zmínila Zukalová.

Na financování se jako členové místních akčních skupin budou podílet také jednotlivé obce. Necelé tři tisíce korun poskytne na spolufinancování například Zděchov. Projektem jsou nejen ve Zděchově nadšeni. „Starostové jej vnímají jako důležitý kvůli probuzení zájmu a podpoře výrobců, řemeslníků i zemědělců. Na výsledky projektu se těším," říká starosta Tomáš Kocourek.