Právě od této říčky, která se vlévá do údolní přehrady Bystřička, je odvozeno i jméno vesnice.V minulosti se několikrát měnilo. Původní název Nová Bystřice nebo Randýskova Bystřice (podle prvního fojta Randýska) se nejprve ustálil na podobě Hrubá Bystřice a Velká Bystřice.

Až v roce 1923 byl konečně změněn na Valašskou Bystřici. Svou rozlohou 36 kilometrů čtverečních se obec řadí mezi největší v České republice. Od roku 2014 je jejím starostou Emil Korduliak.

K řízení obce patří starost o řadu investičních akcí. Vzpomeňte některé z úspěšně dokončených v posledních letech? Kterou lze považovat za nejzásadnější?

V roce 2018 jsme nákladem čtyřicet pět milionů korun vybudovali vodovod. Připojili jsme se na skupinový vodovod ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Vsetín, který je ve Vidči. Odtud nyní tlačíme vodu pomocí čerpadel do vodojemu nad naší obcí. Tím jsme vyřešili letitý problém s kvalitou a dostatkem vody. Dříve jsme ji převáželi mezi místními zdroji. Ty ale kapacitně nestíhaly a ani kvalita nebyla dostatečná. Dnes k nám nějakých sedmdesát až osmdesát procent vody teče z Karolinky (Stanovnice). Další stěžejní investicí bylo vybudování bezpečného chodníku v centru obce, poslední pátou etapu jsme právě úspěšně dokončili.

Valašská Bystřice - slavnostní otevření posledního pátého úseku nového chodníku; listopad 2021
Pěšky do centra ve Valašské Bystřici už není o život

Co dalšího se v poslední době v Bystřici budovalo?

Udělali jsme pět nových dětských hřišť, šesté je rozestavěné. Ta hotová jsou v místních částech Hajdůšky a Paseky, další tři jsou v centru obce – jedno u základní školy a dvě u školy mateřské. Poslední hřiště budujeme v místní části Leskovec. Za šest milionů korun jsme dále zrekonstruovali hasičskou zbrojnici, ve které hasiči získali klubovnu i posilovnu. Přestěhovali jsme také obecní knihovnu, která ve zbrojnici původně sídlila. Nově je už několik let společně s informačním centrem umístěná v opravených prostorách v budově patřící obci. Za poslední tři roky jsme také investovali asi patnáct až šestnáct milionů korun do oprav místních komunikací. Třikrát jsme přitom využili dotací z ministerstva pro místní rozvoj. Nákladná byla také rekonstrukce mateřské školy dokončená v roce 2018. Školku jsme rozšířili o jednu třídu, čímž celková kapacita vzrostla na devadesát šest dětí. Letos v září bylo do školky přihlášených 94 dětí.

Na co dalšího se mohou místní lidé těšit?

Jaké jsou plány na další období?Aktuálně pracujeme na stavbě sběrného dvora, který bude sloužit potřebám zdejších obyvatel. Stavba běží, její hodnota bude asi patnáct milionů korun. Dokončení předpokládáme v srpnu příštího roku. Právě teď začíná také rekonstrukce veřejného osvětlení a do budoucna nás čeká také kompletní rekonstrukce původního pavilonu základní školy. Myslíme také na řešení nedostatku dostupných bytů. Hledáme vhodný prostor, kde lze do budoucna vybudovat bytové domy. Ve fázi studie a hledání nejvhodnějšího řešení je také dokončení odkanalizování chybějících lokalit ve Valašské Bystřici, chybí nám také kompostárna.

Valašská Bystřice - Portáši.
Fenomén Portáši. Na ochránce valašských hranic tu nezapomínají

Odhlédněme nyní od investic a plánů. Pokud byste měl do Valašské Bystřice někoho pozvat, na co byste ho lákal?

Určitě na pěknou přírodu. U nás se dá ještě pořád říct, že takřka nedotčenou. Je tady klid a relativně čistý vzduch. Nejsme Velké Karlovice abychom se mohli pochlubit hotely, sjezdovkami či wellness centry. My se vyvíjíme jinak. U nás si tedy užijí spíše cykloturisté nebo pěší turisté, kteří holdují toulání přírodou po lesních stezkách.

Co vám v poslední době dělá v Bystřici největší radost či vás potěšilo?

Všeobecně mám radost z toho, že se nám daří postupně dovádět projekty do zdárného konce, dokončovat je.

A co vás naopak trápí či netěší?

Určitě bychom byli rádi, kdyby se v naší obci objevil nějaký zubař. Toho nemáme. A úplně nejlepší by bylo, kdyby už jednou provždy skončil celý covid a humbuk kolem něj. Vidíme, jak s tím zápasí ve škole, ve školce. Dopadá to na společenský život. Také my jsme museli vloni zrušit pouť i tradiční Portášské slavnosti. Letos už se sice obě akce zase konaly, ale pořád s obavou, aby se právě ony náhodou nestaly ohniskem rozšíření nákazy.