Tuto novou službu veřejnosti město poskytuje již od počátku ledna a už teď je oni velkýzájem.

Ověřené výpisy zcentrálních evidencí a rejstříků mohou občané získat hned na čtyřech pracovištích: na podatelně městského úřadu, na odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, na matrice a na živnostenském úřadu. Zatímco podatelna působí jako univerzální terminál, na němž lze kromě výpisu zrejstříku trestů získat všechny uvedené dokumenty, ostatní pracoviště jsou specializovaná a poskytují výpisy související sjejich činností.

To znamená, že na odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy mohou lidé žádat ovýpis zkatastru nemovitostí, na matrice výpis zrejstříku trestů a na živnostenském úřadu výpis zobchodního rejstříku.