Firmy pálení neohlašují. Hasiči tak vyjíždějí k domnělým požárům mnohdy zbytečně

Přetrvávajícím problémem je lidmi podceňované vypalování suché trávy. To je zakázané hned třemi zákony - zákonem o požární ochraně, o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti.

Za vypalování porostů hrozí fyzické osobě pokuta až 25 000 korun.

U firem je to až 500 000 korun.

Pálení biologického odpadu je povolené, ale má svá pravidla.

„Pokud ho pálí fyzická osoba na svém pozemku, nemusí toto hlásit za předpokladu, že pálení nezakazuje, nebo neomezuje místní vyhláška. Právnická osoba musí tento způsob likvidace ohlásit vždy,“ upozornila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Pálit se může pouze suchý rostlinný materiál.

„Pokud se oheň vymkne kontrole a majitel zavolá hasiče, hrozí bloková pokuta na místě, nebo přestupkové řízení. Vznikne-li škoda třetí osobě, řeší se případ vždy v přestupkovém řízení,“ doplnila Javoříková.

Hasiči na Valašsku mají nejvíce práce od půlky března do konce dubna.

„Záleží na počasí, kdy se objeví první slunko. Pak to trvá jeden, až jeden a půl měsíce,“ přiblížila Javoříková s tím, že počet požárů za poslední roky kolísá.

Vsetínsko má nejvíce zalesněných ploch, proto tady v krajském měřítku zasahují hasiči nejčastěji. Velké škody ani tragické následky ale mluvčí nepamatuje.

„Lidi většinou stihnou utéct, jsou v šoku, nebo skončí se zraněním. Smrtelný případ při vypalování za poslední roky, ani nějaké gigantické škody neevidujeme,“ podotkla Lucie Javoříková.

Jeden vážnější případ požáru travního porostu se stal v březnu loňského roku v Horní Jasence na Vsetínsku, kde zasahovaly v obtížném terénu tři jednotky. Hasiči našli při zásahu starší intoxikovanou ženu s ohořelými vlasy a oděvem. Skončila v péči záchranářů.

Čerstvý zásah je z konce minulého týdne, kdy rozsáhlý požár lesního porostu u Rožnova pod Radhoštěm zaměstnal jedenáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Hasiči dorazili na místo krátce po čtvrté odpoledne a za složitých větrných podmínek se jim podařilo dostat oheň pod kontrolu až po dvaadvacáté hodině,“ uzavřel mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Při pálení biologického odpadu doporučují hasiči dodržovat tato pravidla:
• velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě dozor starší 18 let
• při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste
• místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněné hořlavé materiály až na zeminu
• mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
• místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
• spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů