Různě jsou pojaté samotné fotografie i doplňky. Snímky představují například studentky a studenty jen spoře oděné, nebo naopak stylově vyfocené s maketami zbraní a v oděvech typických pro mafiány začátku minulého století. Jako doplňky prezentací zase nechybí třeba u zdravotní školy model lidské kostry, typický pro výuku v tomto zařízení. Zatímco kolemjdoucí se mohou těšit ze zábavnosti tabel, sami abiturienti už se dále spíše musí soustředit na přípravu ke zkouškám dospělosti. První z nich začínají maturity skládat už 18. května.