„Povodí Moravy jako investor zahájilo výkup nemovitostí a pozemků, na který je vyčleněno 705 milionů korun. Výkupy mají být dokončeny do roku 2023,“ sdělil Zicha.

Dále podle něj byla vytvořena Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu pro realizaci vodního zdroje sloužícího primárně k zásobování obyvatel Zlínska pitnou vodou.

Rekonstrukce chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech je téměř u konce, muzeum hledá nájemce, 14. května 2020. Chata postavená v roce 1899 podle návrhu slovenského architekta Dušana Jurkoviče vyhořela v noci z 2. na 3. března 2014.
VIDEO: Rekonstrukce Libušína je u konce. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá

Jsme střechou Evropy

Na tento vládní dokument schválený v září 2019 navazují i Zásady územního rozvoje Zlínského kraje. Minimálně dvakrát za měsíc probíhají jednání za účasti starostů dotčených obcí a Povodí Moravy.

„V současné době se připravují výběrová řízení na projekční firmy, které budou řešit například opatření přírodě blízké péči, dále čistírny odpadních vod, přeložky inženýrských sítí a probíhají také další přípravné kroky k zachycení dešťových vod v jednotlivých obcích,“ doplnil Zicha.

Povodí Moravy připomenulo, že ČR, nazývaná z pohledu odtokových poměrů též střechou Evropy, je v oblasti vodních zdrojů naprosto závislá pouze na atmosférických srážkách. Žádné významné vodní toky na naše území nepřitékají, a proto naše země musí hospodařit s velmi omezenými vodními zdroji.

Slovenský ľudový umelecký kolektív (Sľuk) - program 70 rokov.
Vystoupení SĽUKu ve Vsetíně se ruší, zasáhlo slovenské ministerstvo

Některá vodní díla by mohla být propojena

Vodní zdroje podzemních vod slouží převážně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tyto zdroje však nestačí k pokrytí potřeb odběrů pitné vody, a proto jsou doplněny dodávkou surové vody z povrchových zdrojů vodárenských nádrží.

Zicha připomenul, že v kraji je devět obcí, které vůbec nemají vodovod, desítky obcí využívají vlastní zdroje nebo jim chybí napojení některých částí.

„Vloni se stal případ v Nedašově Lhotě, kde došla voda, což museli řešit jejím dovozem z Brumova, ovšem to bylo finančně velmi náročné. Na základě této zkušenosti začaly obce v okolí okamžitě připravovat projekt napojení na skupinový vodovod z Brumova,“ uvedl náměstek Zicha.

Společně s Povodím Moravy a s VAK Zlín vytvořil pracovní skupinu, která se bude zabývat možností propojení vodních nádrží Stanovnice, Bojkovice, Ludkovice, Slušovice a dalších vodních zdrojů s budoucí přehradou Vlachovice, kde bude i úpravna vody.

V případě potřeby, kdyby vznikl na některé vodárenské nádrži problém, mohly by si vzájemně pomoci.

Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm
Uvolňování pokračuje. Přístupná je Jurkovičova rozhledna i zámecký park v Lešné

Spotřeba vody v kraji je 1000 litrů za sekundu. Vlachovice mají dávat až 350 litrů, tudíž by se mohla pokrýt až třetina celkové spotřeby vody.

Jak na svých webových stránkách uvádí zlínské hejtmanství, celkové náklady akce mají přesáhnout 5 miliard korun. Podle navržených parametrů se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a celkovým objemem 29,1 mil. m3 (pro srovnání objemy jiných nádrží: Karolinka 7,39 mil. m3, Slušovice 9,9 milionu m3, Brněnská přehrada 17,7 mil. m3).