Důvodem je mimo jiné individuální a rovný přístup ke všem svým žákům. Členy ligy zaujala snaha o začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mezi ostatní. Základní škola Vyhlídka je druhou, které bylo na Vsetínsku takové osvědčení uděleno.

Ocenění školy vnímají Meziříčané pozitivně. „Moje vnučka chodí do této školy. Je příjemné, jak se tady všechny děti k sobě chovají. Jaká je všem věnována pozornost při výuce i mimo ni," svěřila se Jiřina Dušková.

Není ve svém názoru sama. Mezi lidmi je ale slyšet i hlasy, že v podstatě nejde o nic nového. „V minulosti bylo normální, že všechny děti chodily do jedné školy. Ve třídě jsme měli Romy, na pár dní v roce i děti z rodin kolotočářů, cirkusáků. V jedné třídě byli chytří i ti méně nadaní. Nikdo se nad tím nepozastavoval. Do zvláštních škol chodili jen skutečné výjimky. Škola se řídila odkazem Komenského. Dnes ji řídí kde kdo a vedení státu řemeslo učitel absolutně nic neříká," myslí si meziříčský senior Rostislav Mikulík.

Liga lidských práv hodnotila v uplynulých třech letech ve valašskomeziříčské škole hlavně způsob výuky a výchovy dětí. „Pozornost byla věnována i žákům s individuálními vzdělávacími plány. Zabývali jsme se i tím, zda to, co je na papíře, je skutečně při výuce a výchově realizováno," vysvětlil zástupce Ligy lidských práv Marek Zemský.

Zástupci organizace posuzovali také vztahy škola a veřejnost. „Ale i vazby na rodiče žáků. Nebo to, jak se kantorům pod vedením školy učí," podotkla ředitelka Základní školy Vyhlídka Valašské Meziříčí Daniela Miklová.

Žáků, kteří potřebují při výuce speciální přístup, podle ní každým rokem přibývá. V Základní škole Vyhlídka ve Valašském Meziříčí s přibližně pěti sty dětí jich je šest až sedm procent. „Vedení školy neodmítá vzdělávat žádné děti. Je otevřená všem bez rozdílu. Učitelé tu usilují o zapojení všech žáků do školních i mimoškolních aktivit. Žádná třída ve škole není výběrová ani speciální," prozradila ředitelka školy.

Získání certifikátu pro jedinou základní školu ve Valašském Meziříčí pozitivně zhodnotila valašskomeziříčská místostarostka Yvona Wojaczková (ANO). „Jsem moc ráda, že Základní škola Vyhlídka patří mezi ty školy, které jsou vnímány jako otevřené každému dítěti. Mezi školy zajišťující spravedlivé podmínky pro všechny bez ohledu na zdravotní či sociální handicap," vyjádřila se místostarostka.

Certifikát byl Základní škole Vyhlídka ve Valašském Meziříčí udělen na dva roky. Nyní bude škola pod stálým dohledem. Liga lidských práv má totiž právo oceněným v případě neplnění požadovaných podmínek certifikát kdykoliv odebrat

Certifikát Férová škola bylo dosud v celé republice oceněno na třicet škol. Ve Zlínském kraji jsou jejím držitelem čtyři vzdělávací zařízení. Ve Valašském Meziříčí je jediná. Na Vsetínsku jako první obdržela certifikát v loňském roce Základní škola Vsetín-Luh.

Liga lidských práv je česká nevládní organizace věnující se ochraně lidských práv v oblasti zdravotnictví, školství a práce policie. Cílem Ligy je důslednější prosazování lidských práv do praxe státních orgánů a povědomí české veřejnosti. Od roku 2004 je členem Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH).