Podnik u příležitosti Světového dne vody uspořádá den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Slušovice, Koryčany, Brno a Znojmo. Prohlídky na jmenovaných vodních dílech začnou vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.

Cílem Světového dne vody je připomenutí významu vody pro život na planetě. Připadá na 22. března.

Nová laparoskopická věž v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí umožní lepší diagnostiku i šetrnější operační výkony.
Šetrné operace, lepší zotavení. V Meziříčí využívají moderní laparoskopickou věž

„Poprvé byl vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992, a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Proto i Povodí Moravy zpřístupňuje významná vodní díla veřejnosti, aby si mohla uvědomit, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ve Zlínském kraji státní podnik zpřístupní veřejnosti přehrady Bystřička, Slušovice a Koryčany. Na co se mohou lidé těšit?

Vodní nádrž Bystřička

Sraz zájemců o prohlídku bude na nádvoří u domku hrázného (správní budova vodního díla Bystřička). Parkování je možné na parkovištích nad bývalým hotelem Klenov a pod přehradou. Prohlídka bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi.

Farmářské trhy ve Vsetíně. Ilustrační foto.
Sezona farmářských trhů ve Vsetíně začíná v půli května. Letos jich bude dvanáct

Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907 až 1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010.

„Soubor původních staveb přehrady byl prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století,“ připomněl Chmelař.

Vodní nádrž Koryčany

Parkovat je možné pod hrází před příjezdem do areálu Povodí Moravy. Sraz zájemců o prohlídku bude přímo na parkovišti u nové prodejny ryb. Prohlídka se zaměří na hráz a revizní štolu vodního díla.

Vodárenská nádrž Koryčany na toku Kyjovka se nachází asi kilometr východně od Koryčan. Nádrž byla postavena v 50. letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1963.

Rozkvetené Hustopeče.
FOTO: Rozkvetlé Hustopeče. Mandloňové sady s rozhlednou vás nadchnou

„Nádrž je určená k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního zůstatkového průtoku v období sucha a snížení povodňových průtoků,“ popsal Chmelař.

V podhrází vodárenské nádrže v místě stávajících rybochovných objektů byla v červnu 2021 dokončena rekonstrukce Rybochovného hospodářství Koryčany.

Vodní nádrž Slušovice

Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka bude probíhat na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí.

Vodárenská nádrž Slušovice na řece Dřevnici se nachází nad obcí Slušovice. Rychlý rozvoj Zlína v 2. polovině 20. století si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici.

„Ta dnes zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se v Klečůvce, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie,“ vyjmenoval mluvčí Povodí Moravy.

Jako vodárenská nádrž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy, kde běžně platí zákaz vstupu.

Jaká budou platit pravidla?

Mluvčí Petr Chmelař zdůraznil, že vodní nádrže představují velmi důležitou součást infrastruktury země. Bezpečnostní opatření jsou proto nutná.

„Bude platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů. Prosíme proto návštěvníky, aby si na prohlídku brali jen nejnutnější věci,“ řekl Chmelař.

Nová laparoskopická věž v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí umožní lepší diagnostiku i šetrnější operační výkony.
Šetrné operace, lepší zotavení. V Meziříčí využívají moderní laparoskopickou věž

Průvodci podají návštěvníkům výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví otázky. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku.

„Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení,“ doplnil Chmelař.

Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.