Upozornila na to vsetínská nezisková organizace Občané proti závislostem, která se specializuje na boj proti hazardu. Že městu chybí peníze zjistila ze závěrečného účtu města.

Vsetínská pokladna je už tak děravá. A další manko vzniklo kvůli tomu, že část provozovatelů videoloterijních terminálů odmítla respektovat vyhlášku města, která nařizuje zaplatit každého čtvrt roku pět tisíc korun za přístroj.

Provozovatelé odmítají dát městu peníze proto, že videoterminál podle nich není klasickým výherním automatem, a tedy nepodléhá poplatku. A odvolávají se na porušování práva na svobodné podnikání.

Na to ale vsetínští úředníci neslyší. „S provozovateli, kteří místní poplatek nezaplatili vůbec nebo v nesprávné výši, jsme zahájili řízení dle daňového řádu,“ upozornila vsetínská starostka Iveta Táborská. Provozovatelé se ale odvolali. „Vzhledem k tomu, že správce místních poplatků, tedy finanční odbor městského úřadu o odvolání sám nerozhodl, byla napadená rozhodnutí předána Krajskému úřadu Zlínského kraje jako odvolacímu orgánu,“ řekla Táborská.

Oslovení provozovatelé videoloterijních terminálů nechtěli situaci kolem poplatků komentovat.

Kauzou se nyní zabývá oddělení státního občanství a přestupků, které spadá pod právní odbor. „Vedoucí oddělení i šéf odboru jsou nyní na dovolené, takže nemohu říct, v jaké fázi se vyřizování věci nachází,“ sdělil mluvčí zlínského hejtmanství Jan Vandík.

Podle Petra Verosty z organizace Občané proti závislostem ale nemají provozovatelé šanci u krajského úřadu uspět. „Místní poplatek za videoloterijní terminál umožnila samosprávám novela zákona o místních poplatcích, která začala platit loni v polovině roku,“ vysvětlil Verosta.

Nově se tak mohou vedle výherních hracích přístrojů zpoplatňovat také videoloterijní terminály, elektromechanické rulety a kostky, elektronické karetní stoly a lokální loterijní systémy.

V minulosti se už podobným případem zabýval i Ústavní soud. Podle jeho nálezu je videoloterijní terminál výherním hracím přístrojem, čímž potvrdil právo samospráv na jejich zpoplatnění.

Ve Vsetíně je v současné době povoleno 362 jiných technických herních zařízení, které letos přinesou do rozpočtu města 7,24 milionů korun.

„V loňském roce mělo být ve Vsetíně vybráno milion osm set tisíc korun, provozovatelé ale zaplatili zhruba jen devět set tisíc korun,“ doplnil Verosta.