Zdravotníci si pod odborným dohledem profesionálních hasičů a bezpečnostního technika mohli v praxi vyzkoušet rozdíl při likvidaci ohně pomocí práškového a sněhového hasicího přístroje. Pro řadu z nich to byla vůbec první příležitost v životě, kdy se mohli pustit do boje se skutečnými plameny.

„Školení se mi opravdu líbilo. Myslím, že je to pro nás obrovská zkušenost a přínos. Poprvé jsem si vyzkoušela, co který hasicí přístroj umí a jak rychle je možné s ním oheň zlikvidovat. Kdyby se tedy v nemocnici nedej Bože něco stalo, asi bychom si i díky dnešnímu praktickému nácviku věděli rady,“ svěřila se Iva Hromadová, zdravotní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice.

Formu školení přivítali i profesionální hasiči. „Málokdy se setkáme s tím, že by někdo chtěl podobné praktické školení uskutečnit. Byli jsme tady dnes jako instruktoři a jako odborný dohled a viděli jsme, že v případě požáru by nemocnice zůstala uchráněná. Snad to ale ve skutečnosti nebude nikdy třeba. Tento nácvik má určitě velký smysl, je dobré si práci s hasicím přístrojem zkusit,“ podotkl Evžen Táborský, velitel čety vsetínských profesionálních hasičů.

Vsetínská nemocnice procvičuje možné krizové scénáře pravidelně. Vloni zdravotníci ve spolupráci s hasiči trénovali evakuaci budovy oddělení následné péče. Pacienty při něm nahradili figuranti, došlo i na výškovou plošinu. „Letos jsme chtěli udělat změnu, proto jsme připravili nádobu, v níž jsme míchali hořlavou směs. Tu jsme vždy zapálili a zaměstnanci si sami zkusili, jak takové hašení probíhá,“ přiblížil Jan Skácal, bezpečnostní technik nemocnice. Cvičení je podle jeho slov důležité zejména pro požární hlídky na zdravotnických provozech s lůžkovými stanicemi, kde jsou hospitalizovaní pacienti a je tam i daleko větší riziko ohrožení lidí při vypuknutí skutečného požáru.