Nyní to ale vypadá, že se dnes do zasedací síně městského úřadu dostaví všichni. A kdo ne, bude mít určitě pro neúčast pádný důvod. V opačném případě by ho totiž mohli kolegové nařknout z toho, že podpořil výzvu Děkujeme, odejděte.

„Hovořili jsme s některými zastupiteli, kteří přislíbili, že šestého září do jednací síně městského úřadu nepřijdou. Od té doby ale uplynul nějaký čas, takže nevíme, jestli názor nezměnili. Nedaří se nám s nimi totiž spojit, vyhýbají se nám,“ popsala situaci Jana Václavíková z občanského sdružení Zdravější Vsetín, které usiluje o vypsání předčasných voleb. K rezignaci vyzvali vedení města už začátkem července. „Napsali jsme koaličním politikům elektronický dopis, v němž jsme je požádali, aby se vzdali funkcí. Oni nám ale odpověděli, že k tomu nemají důvod, protože pracují dobře,“ řekla Václavíková, která je smířená s tím, že se zastupitelé dnes oproti původnímu očekávání sejdou.

Přijdeme tam a budeme se ptát

„My ale na jednání přijdeme taky. A budeme se ptát na otázky, které lidi zajímají,“ upozornila Václavíková.

Členům sdružení se například nelíbí, že má ve Vsetíně vyrůst supermarket Tesco. Nebo že TJ Mez nevrátil sportoviště Ohrada městu. „Vadí nám také, že radnice nedokázala vybrat poplatky za provoz videoterminálů, že dochází k rozkrádání velké části rozpočtu díky odlivu peněz do městem zřizovaných organizací typu Vsetínská správní a investiční, že policejní kamery jsou nefunkční a že nikdo nenese zodpovědnost za nepodařenou rekonstrukci náměstí Svobody,“ přiblížila Václavíková.

Vsetínská vládní koalice je podle ní neschopná také proto, že kvůli nedostatku peněz v kase zvýšila jízdné městské hromadné dopravy. „A to jen proto, že neměla odvahu důsledně vymáhat dluhy na nájemném u romských rodin,“ zdůraznila Václavíková.
Původně dnes měli na zastupitelstvu chybět například komunisté Zdeněk Vejpustek a Vlastislav Antolák či lidovec Jiří Čunek. „Už si nepamatuji, jestli jsem se nějak domlouval s paní Václavíkovou, že nepřijdu. Teď jsem toho názoru, že bych na zastupitelstvu neměl chybět,“ řekl Vejpustek.

Prázdnou židli v zasedací síni městského úřadu nenechá ani Vlastislav Antolák. „Určitě přijdu. Nikdy jsem paní Václavíkové nepřislíbil, že bych zastupitelstvo bojkotoval,“ tvrdí Vlastislav Antolák.

Mají mou podporu, budu jim pomáhat

A dostaví se i Jiří Čunek. „Zřejmě jsme si nerozuměli. Neřekl jsem, že na zářijové zasedání nepřijdu. Řekl jsem ale, že sdružení Zdravější Vsetín má moji podporu. A pokud budou mít jeho členové pocit, že je nějaké téma zásadní a je nutné ho projednat, zasadím se o to, aby se na programu zastupitelstva skutečně ocitlo,“ slíbil Čunek.

Podle něj by nemělo smysl do zasedací místnosti městského úřadu nepřijít. „Koalice má jedenáct zastupitelů z jednadvaceti. Vždycky se sejde,“ upozornil Čunek.

O tom, že se zastupitelé sejdou, je přesvědčena i lidovecká místostarostka Květoslava Othová.
„Počítáme s tím, že se zastupitelstvo sejde, jak bylo dlouhodobě řádně naplánováno, a projedná veškeré záležitosti týkající se programu,“ řekla Othová. Přivítala by konstruktivní dialog. „Byl by přínosnější než snaha omezit zastupitele ve výkonu funkce,“ zdůraznila místostarostka.