„Jsou to rodiny, které svoji situaci nevzdaly a uhradily dlužné částky. Rozhodli jsme se tedy jim smlouvy prodloužit. A to opět na dobu určitou šest měsíců,“ uvedla vsetínská místostarostka Květoslava Othová.

Stejně jako v předchozích smlouvách se v těch nových vyskytuje exekutorský zápis. „Předpokládáme ale, že všichni teď budou peníze platit včas. Většina z nich má totiž v současné době zaměstnání,“ vysvětlila Othová.

Pátý leden byl pro neplatiče posledním termínem, do kdy mohli předat byty bez toho, aniž by se jejich případy řešily soudní cestou. Úředníci ten den všechny osobně navštívili, aby jim sdělili další postup města. Většina rodin s předáváním klíčů souhlasila. V daném termínu však neodešly.

Pět dlužníků byty vrátilo, čtyři rodiny s předáváním klíčů ještě váhají.

Vedení města ale v jejich případě postupuje podle předepsaných zákonů. „Naše právní oddělení už poslalo k soudu návrh na vyklizení bytů. Rozhodnutí by mělo padnou do jednoho měsíce. Poté se do situace zapojí exekutoři, kteří pomohou vsetínským úředníkům neplatiče z bytů vystěhovat,“ prozradila vsetínská mluvčí Jana Čadová. Pokud ale dlužné rodiny byty předají úředníkům před zahájením exekuce, zastupitelé exekuční řízení zastaví.

Minulý rok vsetínští radní schválili nové nájemní smlouvy na dobu určitou s exekuční doložkou. Začátkem května je podepsalo třicet neplatících romských rodin z Poschle. A to s podmínkou, že své dluhy začnou splácet a zřídí si splátkové kalendáře.

Po vypršení nájemních smluv v prosinci nesplňovalo podmínky dvanáct neplatičů. Proto museli své byty opustit.