Bronzová socha komunistického novináře Julia Fučíka, kterého v roce 1943 popravili nacisté za účast v protinacistickém odboji, leží dodnes uschovaná ve Vsetíně. „Je uložená v sídle Okresního výboru KSČM," potvrdil vsetínský zastupitel za KSČM Zdeněk Vejpustek.

Podle dostupných informací měl původně Fučíkovu sochu stihnout stejný osud jako sochu Klementa Gottwalda, která stávala na vsetínském Dolním náměstí. Měla být roztavena a použita k výrobě soch lidických dětí.

„K tomu ale nedal souhlas její autor sochař Josef Malejovský. Naopak žádal, aby byla vrácena na původní místo," připomněl předseda Okresního výboru KSČM ve Vsetíně Jiří Varga.

Prozradil také, že vsetínští komunisté plánují Fučíkovu sochu na veřejné prostranství ve městě znovu umístit. Nebude to už ale na původní místo před školou na Ohradě, ale u sídla OV KSČM na Horním městě vedle bývalého okresního úřadu.
„Už máme vykoupený i příslušný pozemek. Socha by zde mohla stát nejdříve v roce 2018," odhadl Jiří Varga.

Původní pomník na Ohradě mezitím dělníci rozebrali za pomoci strojního kladiva a bagru. Podle vedení města i školy představoval nebezpečí, na jeho odstranění se Vsetíňané ptali také na listopadovém setkání se starostou Vsetína Jiřím Čunkem. „Prvním impulzem pro mě byl ale Ital, který jezdí na návštěvu na Vsetín. Ten mi řekl, že máme nádherně opravenou školu, tak co tam dělá ten rozpadlý pomník," připomněl Jiří Čunek.

O odstranění pomníku žádala také ředitelka základní školy Helena Slováková. Pomník tvořený metr vysokým betonovým základem o rozměru čtyři krát dvacet jedna metrů zbudovali dělníci 
v roce 1981. „Obložený byl velkými žulovými deskami, které se však již rozpadaly a svojí váhou mohly způsobit dětem úraz. Bylo jen štěstí, že se doposud nikomu nic nestalo," poznamenala Adéla Kousalová ze vsetínské radnice.

Dodala, že odstranění betonového monolitu trvalo dva dny. Nejprve se jeden den pomocí strojního kladiva drtil beton, aby jej následně mohl bagr naložit na nákladní auta a odvézt k recyklaci. Celkem z místa odjelo patnáct tatrovek suti a odpadu.

„Naše škola prošla v loňském roce výraznou rekonstrukcí, má nová okna i fasádu. Nehezký podstavec, který již řadu let neplnil žádnou funkci, jen hyzdil celkový pohled na jinak pěkné okolí školy," doplnila ředitelka školy Helena Slováková.