„Zaplatili jsme je pomocí dotace z Evropské unie a státního rozpočtu, pokryla téměř devadesát procent nákladů. Zbytek jsme platili ze svého rozpočtu,“ přiblížil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka zodpovědný za školství.

Cílem obnovy tříd je zkvalitnění a zatraktivnění výuky technických a řemeslných dovedností a vytvoření moderního zázemí pro přírodovědné a technické předměty.

„Nové učebny budou mít školy Sychrov, Luh, Ohrada a Trávníky, “ upřesnil Pifka.

Ve všech školách vznikla centra polytechnického vzdělávání, ve třech nové výukové kuchyně, přírodovědné laboratoře, poradenská pracoviště. Na sychrovské škole je nově ateliér řemesel, na Ohradě venkovní učebna, v Luhu přístavba s odbornou kmenovou učebnou. Všechna výuková místa jsou bezbariérová.