Pro sociální oblast vyhlásili radní výzvy dvě. První je zaměřená na registrované sociální služby.

V druhé výzvě se o příspěvek na činnost mohou ucházet neziskové organizace. „Podporovat budeme aktivity rodinného a mateřského centra, koordinaci dobrovolníků, výchovu k humanitární a první předlékařské pomoci, programy pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením," prozradila místostarostka Květoslava Othová.

Uzávěrka podávání žádostí je 14. prosince 2012.

Na stejný den je naplánovaný poslední termín také pro zájemce o dotace na sport. Žádosti o podporu kultury je možno posílat do 18. ledna 2013.

Každý zájemce může za odvětví podat pouze jednu žádost. Formuláře a podmínky budou k dispozici na stránkách města.