„Je to devadesát let od založení gymnázia, proto tentokrát pořádáme oslavy v tak velkém rozsahu,“ říká Kateřina Haganová, zástupkyně ředitele školy.

Oslavy začínají v pátek dopoledne slavnostní akademií v Domě kultury, kde vystoupí studenti se scénkami na téma založení školy. Na stejném místě bude akademie pokračovat také v šest hodin večer. V sobotu je od dvou hodin připravené setkání absolventů na dvoře gymnázia s doprovodným hudebním programem.

„Vystoupí například Gympleři, Skart, školní pěvecké sbory, studentská kapela Not Yet a další. Zkrátka hudebníci, kteří chodili na naši školu,“ říká Haganová. Kromě dvora budou přístupné také třídy, kde mohou bývalí studenti uspořádat třídní sraz. V pátek i v sobotu bude od dvou hodin do šesti také den otevřených dveří v budově gymnázia a střední zdravotnické školy.

Pro návštěvníky jsou připravená krátká vystoupení žáků o škole, prohlídka školního sklepa a půdy, ale také komentovaná procházka městem o místní architektuře. V rámci oslav vystoupí také Divadelní soubor Masarykova gymnázia, v sobotu bude derniéra inscenace Tuff a v neděli předvedou nově nacvičenou hru Sluha dvou pánů.

AUTOR: Anna Vaculíková