Kaple stojí v nemocnici již od roku 1911, kdy ji nechal postavit Theodor Thonet, majitel vsetínského velkostatku a známé továrny na nábytek. Jedno zbourání ji přitom již hrozilo v roce 1956.

„Mému tatínkovi Antonínu Měrkovi, který zde pracoval jako zahradník, se podařilo zabednit a zabezpečit terakotovou křížovou cestu. Takže byla zabudována na zdi a nedala se odnést,“ popsala Hana Daňková. 

Rožnovští hasiči získali do své výzbroje tři protichemické obleky a zásahový dozimetr.
Rožnovští hasiči získali do výzbroje nové protichemické obleky

Díky tomu se křížová cesta zachovala dodnes. Po roce 1989 byla kaple vrácena do vlastnictví římskokatolické církve, ze sbírek věřících byla tehdy provedena generální oprava a kaple začala opět sloužit veřejnosti.

Výstavba pavilonů je zatím vizí

Výstavba nových pavilonů je součástí dlouhodobé vize a plánu investičního rozvoje, projekt ani studie však zatím nejsou zpracovány.

Zlínský kraj, který je zřizovatelem Vsetínské nemocnice, počítá v rámci rekonstrukce areálu se stavbou chirurgického pavilonu, zbořením několika budov, ale i novostavbami. A kaple, ve které se dvakrát týdně konají bohoslužby, stojí uprostřed areálu a představuje pro nové plány komplikaci.

„Ve všední dny bohoslužby navštíví zhruba deset lidí, o víkendu je to kolem pětadvaceti,“ říká děkan Římskokatolické farnosti Vsetín František Král. Dvakrát do roka se v ní také konají koncerty ZUŠ Vsetín.

Jednání se všemi stranami

I když je výstavba pavilonů zatím hudba budoucnosti, všichni zainteresovaní jednají o případných variantách stavebního řešení.

Ve schváleném finančním plánu se počítá s penězi na probíhající rekonstrukci a přístavbu městské knihovny, která  sídlí od roku 1993 v Bergerově vile v Bezručově ulici.
880 milionů. Rožnov už zná rozpočet, podívejte se, co město plánuje

„Existují i jiné možnosti, které podrobně s farníky i arcibiskupstvím projednáváme. Varianty modernizace nemocnice, které se pokoušejí začlenit stávající kapli v nezměněné podobě do nového konceptu nemocnice, by však znamenaly podstatnou změnu podmínek pro provoz nemocnice i kaple samotné,“ vysvětlil ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica. Jednání nejsou zatím ukončena a probíhají i za účasti zástupců petičního výboru.

„Během jednání se soustředíme na vysvětlení výhod a nevýhod jednotlivých variant dalšího stavebního rozvoje nemocnice,“ dodal Pavlica.

Víra nebo zlepšení zdravotnictví

Složitou otázku, jestli jde jedno nebo druhé upřednostnit, chápou i představitelé arcibiskupství, kteří se jednání s představiteli kraje, nemocnice i farníků účastní. Podle nich je potřeba, aby Zlínský kraj jako investor přestavby spolupracoval s architektem, který je obeznámen s problematikou sakrálních staveb a zohlední současný majetkoprávní stav, potřeby a požadavky farnosti, potřeby pacientů a personálu nemocnice.

V sádkách v Zubří na Rožnovsku zahájili v pondělí 19. prosince 2022 prodej vánočních ryb.
Nedostatek vánočních ryb? My jich máme dost, vzkazují ze zuberských sádek

„Primárními zájmy arcibiskupství je chránit majetková práva farnosti a zároveň zajistit důstojný prostor, kde se s Bohem mohou setkávat jak farníci, tak pacienti a personál nemocnice. Chápeme přání velké části farníků, vyjádřené mimo jiné v petici, na druhou stranu ale rozumíme také legitimnímu a naléhavějšímu zájmu o zlepšení péče zachraňující lidské životy,“ řekl mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Replika i nová kaple?

„Jedním z navržených řešení by nyní mohlo být postavení přesné repliky kaple v areálu nemocnice. Byly by v ní zachovány všechny architektonické prvky a spolu s pozemkem by byla majetkem farnosti. Současně by vznikla i kaple v budově nemocnice, přístupná ve dne v noci pro pacienty, jejich příbuzné i personál. Oba záměry by se přitom hradily z prostředků Zlínského kraje,“ dodal Gračka.