Výchozím bodem bylo opět prostranství u vsetínské radnice. Tady byly pro malé účastníky připravené výtvarné dílny, v nichž si mohli vyrobit například vlastní tykadla nebo krovky. „S výrobou začneme o půl šesté večer. Na zájem dětí budou připraveny i maskérky, které jim vyzdobí jejich obličeje. O hodinu později, tedy o půl sedmé večer, pak začne hlavní program Broučků, kterým dětské i dospělácké návštěvníky provede brouček Honza,“ přiblížila už před akcí program Marta Vodáková ze vsetínské Diakonie.

Při správné „broučkiádě“ nemohly samozřejmě chybět ani známé písničky z příběhů Včelích medvídků, organizátoři také hodnotili nejkrásnější kostýmy a ručně vyráběné lampičky. Odměnou byla – jak také jinak – kniha Broučci od Jana Karafiáta.

Petr Kočárek
Entomolog Petr Kočárek: Bez hmyzu by mi bylo smutno

S padající tmou se pak broučci a berušky vydali na procházku s lampiony do Panské zahrady, kde mohli cestou nahlédnout do chaloupky broučků. Na cestu jim posvítil ohňostroj odpálený od vsetínského zámku na Horním městě.

Vsetínské setkání berušek a broučků je připomínkou knihy Broučci Jana Karafiáta, který v letech 1875 až 1895 působil ve Velké Lhotě na Valašsku jako farář Českobratrské církve evangelické.