Soutěž každoročně vyhlašuje Klub zaměstnavatelů a hlasují v ní firmy, jež hodnotí jednotlivé střední školy z hlediska spolupráce s firmami a přínosu škol pro trh práce. Všem, kteří se rozhodují, na kterou střední školu si podat přihlášku, tak firmy dávají svá doporučení.

„Je to obrovský úspěch, zvláště když vezmeme v potaz, že za mnoha středními odbornými školami z daleko většího Zlína stojí silní firemní partneři,“ neskrýval radost ředitel SOŠ Josefa Sousedíka Marek Wandrol.

Zároveň poděkoval za obrovskou podporu a důvěru, kterou zástupci firem svým hlasováním vsetínské škole vyjádřili.

„Moc si toho vážíme a zároveň to bereme s pokorou jako závazek do budoucna, abychom tuto důvěru nezklamali. Osobně jsem hrdý na všechny naše dobré žáky a děkuji také našim učitelům i ostatním zaměstnancům, kteří ve velmi příjemné atmosféře, založené na spolupráci a vzájemném respektu, odvádějí skvělou práci. Je to vítězství nás všech,“ zdůraznil Wandrol.

Historička Muzea regionu Valašsko Kamila Valoušková.
Zářilo na Titanicu světlo z meziříčských skláren? Odpoví muzejní historička

Na Střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně se vzdělává zhruba 580 žáků v celé řadě učňovských i maturitních oborů. Škola se může pochlubit vysokou úspěšností, co se jejich následného uplatnění týče.

„Analýzu si děláme těsně před tím, než žáci odejdou ze školy. Z té vyplývá, že devadesát procent z nich již má domluveno zaměstnání v různých firmách,“ přiblížil ředitel.

Škola také v rámci Aliance pro podporu strojírenství a řemesel úzce spolupracuje s 23 partnerskými firmami při zajišťování odborného výcviku, odborných stáží, exkurzí, financování stipendií pro žáky i materiální a technologické výpomoci. Smluvními partnery pro zajištění odborného výcviku žáků je pak dalších zhruba pět desítek firem.

„Celkem tedy škola spolupracuje s více než sedmdesáti firmami. Máme zpětnou vazbu od našich partnerských firem, že tam žáci po ukončení vzdělávání skutečně nastupují,“ těší Marka Wandrola.

V úvodu zmíněná přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje se pod názvem Veletrh práce a vzdělávání uskutečnila ve středu 2. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Žáci základních škol, jejich rodiče, kariéroví a výchovní poradci i další zájemci zde mohli získat informace o nabízených studijních oborech na školách i o možnostech následného uplatnění v praxi. Akci pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

„Potřebujeme, aby mladí lidé zůstávali u nás v kraji a neodcházeli jinam. Klíčové je, aby zde měli možnost atraktivního pracovního uplatnění, a s tím samozřejmě úzce souvisí kvalitní nabídka vzdělávání. A to jim naše školy i naše firmy mohou nabídnout,“ je přesvědčený krajský hejtman Radim Holiš.

Na veletrhu se mimo jiné prezentovalo také Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. Kariéroví poradci působící na školách mohou žákům a jejich rodičům podat pomocnou ruku při výběru vhodného studijního oboru. A právě těmto poradcům poskytuje jmenované centrum už pátým rokem metodickou podporu a pomoc.

„Nabízí individuální konzultace i zpracování praktických materiálů a prezentací pro jejich práci,“ uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.