Nákup v druhé půlce června schválili zastupitelé. Město díky tomu získá kontrolu nad celým prostorem, jenž je klíčový pro investiční záměry související s již probíhající rekonstrukcí sousedního vlakového nádraží a na ní navazující přeměnu prostoru před a za nádražím.

„O podmínkách transakce jsme se zástupci Z-Group vedli četná jednání a výsledkem je shoda na kupní ceně, která se odvíjí od znaleckých posudků,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Město Vsetín se podle jeho slov nyní zapíše na seznam nemnoha měst, která kompletně vlastní autobusové nádraží na svém území. Podle starosty se změna majitele cestujících nijak nedotkne.

„Pro účely dalšího provozování autobusového nádraží se Z-Group uzavřeme novou nájemní smlouvu. Roční nájemné by na základě dohody mělo činit tři a půl milionu korun. Jeho výše tedy s ohledem na nabytí staveb oproti současnému vzroste o 2,9 milionu korun ročně,“ doplnil starosta.

Městskou hromadnou dopravu ve Vsetíně zajišťuje firma Z-Group bus, která je dopravní společností holdingu Z-Group.

Majetková kontrola pozemků i staveb autobusového nádraží je pro radnici klíčová kvůli investičním aktivitám souvisejícím s rekonstrukcí nedalekého vlakového nádraží a okolí.

Vlakové i autobusové nádraží propojí terminál

„V blízké budoucnosti se autobusové nádraží přesune blíže tomu vlakovému, obě propojí moderní terminál. Současné autobusové nádraží bude pak zbouráno,“ uvedl starosta.

Ubezpečil, že bude cestujícím sloužit po celou dobu, kdy se bude rekonstruovat železniční stanice a přednádraží.

„Jen za prodej kovového šrotu z přístřešků nástupišť a zábradlí by město mělo inkasovat více než pět milionů korun. Žulovou dlažbu využijeme na opravy a údržbu městských komunikací,“ doplnil Jiří Růžička.

Na část uvolněného prostoru po nynějším autobusovém nádraží se pak přesune Nádražní ulice. Počítá se s jejím posunem o šest metrů a tím jejím narovnáním.

„Zbylý uvolněný prostor bude představovat lukrativní místo pro další rozvojové aktivity,“ doplnil starosta. Nabízí se využití například pro bytovou výstavbu nebo i komerční využití.