Ministerstvo vytýká vedení města tři nedostatky. Starosta chybu nepřipouští.

Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) Vilém Frček vysvětlil, že v procesu hodnocení projekt nesplnil více aspektů přijatelnosti a formálních náležitostí.

„V reakci na to město Vsetín podalo žádost o přezkum negativního rozhodnutí. Přezkumná komise na základě provedeného řízení rozhodla, že podaná žádost o přezkum je nedůvodná. Řídící orgán následně vydal Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu,“ informoval Frček.

Důvodů k vyřazení projektu, následného nedůvodného přezkumu a vydání Rozhodnutí bylo více. Město nesplnilo celkem tři kritéria.

„Ani po opakovaném vyzvání nedoložil žadatel veřejnosprávní smlouvu nahrazující stavební povolení s datem účinnosti nejpozději ke dni podání žádosti, nepodal upravený záznam veřejné zakázky nejpozději ve stejný den jako upravenou žádost o podporu a nebylo zahájeno zadávací, výběrové řízení na stavební práce před předložením žádosti,“ shrnul Vilém Frček z MMR.

Starosta Vsetína Jiří Růžička s důvody ministerstva o zamítnutí dotace radnice nesouhlasí.

„Ministerstvo nám vytýká formální pochybení, jsem přesvědčen, že jsme se žádného nedopustili. Myslím, že v metodice mají nejednoznačné formulace. Názory na právní terminologie máme rozdílné,“ reagoval starosta Růžička.

Zastupitele Petra Kořenka zamítnutí dotace mrzí, ale nedělá z případu velkou vědu.

„Už z dřívějších jednání vyplynulo, že chceme stavět a musíme využívat podzemní plochy, protože na povrch se všechno nevejde. Pokud dostaneme dotaci, je to příjemné, pokud ne, nešílím z toho,“ řekl Kořenek.

Stavby podzemních parkovišť jsou nezbytně nutné.

„Vytvořil jsem koncepci parkování, ze které vyplývá, že je podstatné stavit tyto parkoviště napříč městem. To je naprostá priorita,“ dodal Kořenek. Systém parkování ve městě by navrhl tak, aby vybrané peníze šly právě na tyto stavby.

Dotace ve výši téměř padesáti milionů na vybudování šestašedesáti parkovacích míst před vlakovým nádražím je v ohrožení. Možným opravným prostředkem ze strany města je rozklad podle správního řádu.

„Pokud ani tady neuspějeme a zamítnutí dotace bude definitivní, máme v rozpočtu peníze na stavbu parkoviště schválené. Celkovou částku šedesát tři miliony budeme muset zaplatit ze svých,“ uzavřel Jiří Růžička.

Momentálně dělníci pracují na založení stavby. Vyhloubili stavební jámu, po celém obvodu zatloukli ocelové profily k zabezpečení stability výkopu a zabránění podzemní vodě. Do země zabudovali základové piloty, na kterých bude celá stavba stát. Vše je koncipované tak, aby mohla v roce 2020 Správa železniční dopravní cesty navázat s pracemi na rekonstrukci vlakového nádraží.