Tkáňový procesor je přístroj, který odvodňuje tkáně a připravuje biologický materiál k dalšímu zpracování. Novinka může čekání na výsledky vyšetření zkrátit o řadu hodin.

„Zřetelné je to především u malých biopsií odebraných pacientům v průběhu operačních či endoskopických zákroků. Zde jsme schopni proces spustit dvakrát denně, což může zkrátit celkovou dobu vyšetření vzorku až o dvacet čtyři hodin,“ uvedla vedoucí laborantka oddělení patologické anatomie Věra Maňáková.

Bioptických vyšetření ve Vsetínské nemocnici rok od roku přibývá.

„V roce 2017 jsme vyšetřili vzorky tkání od 8130 pacientů, což je od 250 více než v roce předchozím,“ vypočítala Maňáková. Doplnila, že přibývají vzorky odebrané při gastroskopii a kožní vzorky, u kterých se stále zvyšuje procento nádorových onemocnění, konkrétně výskyt maligního melanomu.