Ve čtvrtek 16. listopadu od 8 do 12 hodin předvedou zdravotníci u lékárny v poliklinice postup při převazu rány v domácím prostředí, představí různé druhy krytí rány, doplňky pro péči a poskytnou informace o vhodném výběru inkontinenčních pomůcek.

Dekubity postihují miliony lidí po celém světě. Zhoršují jejich zdravotní stav a kvalitu života. Mohou vést k invaliditě a smrti.

„Dekubitus neboli proleženina, je poškození kůže nebo tkání kůže, způsobené přímým tlakem, nebo třecími silami. Poškození může být v rozsahu od trvalého začervenání až po odumřelou tkáň postihující svaly, šlachy a kosti,“ popsala sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková.

Dekubitus je problém, se kterým se potýkají zdravotníci po celém světě. Představuje vysoké náklady pro systémy zdravotní péče. Cílem kampaně je informovat zdravotníky o moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému.

Pracovníci vsetínské nemocnice vzniku dekubitů aktivně předchází používáním nejmodernějších polohovacích a antidekubitních pomůcek. Pomáhá také zavedený systém hodnocení rizika vzniku dekubitů.

„Každému pacientovi, kterého přijmeme do našeho zařízení a je rizikový pro vznik dekubitu, zavedeme individuální plán preventivní péče. Ke snížení tlaku na rizikové oblasti využíváme různé typy antidekubitních matrací a moderní polohovací pomůcky,“ informovala Vladimíra Rohlíková ze vsetínské nemocnice.