„Vývoj v počtu nemocných covid-19 je nepříznivý. V současné době máme šestnáct hospitalizovaných pacientů z toho čtyři ve vážném stavu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Vzhledem k nárůstu počtu nemocných v okrese, lze předpokládat více pacientů s covid-19 i na našich odděleních“ informoval náměstek pro léčebnou péči Martin Metelka.

Neurologická stanice by se na covidovou měla transformovat ve středu 27. října.

„Pro neurologické pacienty bude obnoven spojený lůžkový fond na ortopedickém oddělení, ale víme, že kapacita bude nedostatečná,“ vysvětlil náměstek.

Pro ortopedii to znamená významné omezení plánovaných výkonů. Stejně tak chirurgie omezí operativu některých výkonů, které je možné odložit.

„Onkochirurgická operativa zůstane zachována,“ zdůraznil Martin Metelka.