Zhruba za rok se k ní připojí také Vsetínská nemocnice, kde stavba objektu pro magnetickou rezonanci začala právě v těchto dnech. Investorem je Zlínský kraj, stavební část si vyžádá 54,2 milionu korun. Přístroj a potřebné technologie za dalších více než 53 milionů korun uhradí nemocnice z evropských dotací.

Pracoviště pro magnetickou rezonanci vznikne přístavbou k budově B1 – pavilonu chirurgických oborů v areálu Vsetínské nemocnice.

„Zkušební provoz by měl být zahájen v srpnu příštího roku. Bude náročné skloubit stavební část s instalací technologií, zprovozněním přístroje. Lze si jen přát, aby vše vyšlo bez komplikací, včetně přízně počasí, a za rok jsme mohli otevírat nové pracoviště,“ uvedla náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

Hrubá stavba objektu magnetické rezonance bude dokončená v únoru příštího roku. Koncem června pak bude možné připojení magnetické rezonance a v srpnu 2023 již avizované zahájení zkušebního provozu.

Podle ředitele Vsetínské nemocnice Martina Pavlici znamená magnetická rezonance další významné rozšíření spektra poskytovaných služeb.

„V uplynulých třech letech už jsme díky evropským fondům obnovili vybavení radiodiagnostického pracoviště, máme moderní CT, špičkovou ultrazvukovou techniku, skiaskopický přístroj, C-rameno na operačních sálech. Magnetická rezonance umožní další zkvalitnění diagnostiky a pacienti už za tímto vyšetřením nebudou muset dojíždět,“ těší Pavlicu.

Magnetická rezonance má oproti jiným zobrazovacím metodám velkou výhodu ve větší detailnosti při zobrazení většiny orgánů. Obejde se také bez potenciálně škodlivého rentgenového záření.

„Jde o vyšetření neinvazivní, jehož využití je velmi široké: od klasického zobrazení centrální nervové soustavy, orgánů hrudníku, břicha, páteře a kloubů, po zobrazení srdce a cév. Oproti CT vyšetření je velkou výhodou magnetické rezonance velmi dobré zobrazení měkkých tkání a orgánů bez využití ionizujícího záření,“ potvrzuje primářka radiodiagnostického oddělení Vsetínské nemocnice Blanka Ludvová.

Budování pracoviště magnetické rezonance v areálu Vsetínské nemocnice se jedná již o druhou právě realizovanou rozsáhlou stavební akci, jejímž investorem je Zlínský kraj. Tou první je modernizace pavilonu K s vybudováním potřebného zázemí pro hemodialýzu.