Klání je určeno pro autory ve věku od šesti do patnácti let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks. „Téma letošního ročníku nese název Nejmoudřejší je číslo. Mladí autoři si mohou vybrat z různých oblastí světa čísel," uvedla Kateřina Janošková z Masarykovy veřejné knihovny.

Celý seznam možných témat naleznou zájemci na internetových stránkách knihovny na adrese www.mvk.cz. Každý účastník může poslat jeden příspěvek v próze, maximálně tři strany formátu A4 nebo tři básně. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu.

„Soutěžní práce musí byt opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy," zdůraznila Kateřina Janošková s tím, že příspěvky mohou zájemci o účast v soutěži odevzdat ve své knihovně, a to nejlépe v elektronické podobě.