Důvodem je ukončení smlouvy o výpůjčce budovy na ulici Mostecké ze strany České správy sociálního zabezpečení. Stěhování pracovníků bude probíhat také dnes. Oddělení bude znovu částečně v provozu od následujícího pondělí. Pouze zkušebna žadatelů o řidičské oprávnění prozatím zůstává na ulici Mostecké.