K oblastem, které jsou suchem zasažené nejvíce, patří jižní Morava a Pobečví. „Například Vsetínská Bečva je aktuálně na šestnácti procentech dlouhodobého průměru," upozornil Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy.

Jinými slovy to znamená, že Vsetínská Bečva už klesla na hranici sucha. Spolu s ní se na stejnou úroveň propadly také řeky Morava, Fryšávka, Bystřice či Olešnice.

O mnoho lépe na tom není ani Dřevnice v krajském městě Zlíně, která dosahuje pouze 20 % dlouhodobého průměru. Haná ve Vyškově je na čtrnácti procentech. Zcela nejhorší je situace na řece Bystřici u Olomouce, která aktuálně dosahuje pouhých 11 % běžného průtoku.

Hydrologové sice v uplynulém týdnu na území povodí Moravy zaznamenali také srážky ve formě přeháněk a bouřek. Na tocích se to ale výrazně neprojevilo. „Týdenní úhrn srážek se pohyboval do dvaceti pěti milimetrů a v průměru dosahoval necelých šedesáti procent normálu," sdělil Chmelař.

Na některých tocích díky bouřkám krátkodobě hladiny stouply, ve většině ostatních sledovaných vodních toků v povodí Moravy byly po většinu týdne mírně rozkolísané či zvolna klesající.

Povodí řek Moravy, ale také Dyje patří aktuálně k oblastem s nejmenší nasyceností vodou. Nic na tom nemění fakt, že stav podzemní vody se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami mírně zlepšil. I tak je stále většina území velmi slabě až slabě nasycena.

Vodohospodáři tedy varují před zbytečným plýtváním vodou. Výhled totiž není růžový. „S ohledem na stávající situaci a možné další pokračování sucha doporučuje s vodou účelně hospodařit, neboť její zdroje jsou v našem území omezené a závislé na srážkách," potvrdil Petr Chmelař.

Dvojnásob to platí v povodích bez možnosti jejich nadlepšení zvýšenými průtoky z vodních nádrží v období sucha. Naplněnost zásobních prostorů se aktuálně pohybuje v rozmezí 83 až 100%. „Minimální průtoky v tocích tak stále pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů," řekl generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Jak se bude situace vyvíjet nadále, podle něj nelze odhadovat. „Ale právě díky naplněnosti našich přehrad jsme připraveni i na nepříznivé hydrologické podmínky," ujistil Hodovský.

Aktuální předpověď počasí pro nejbližší dny udává ojediněle přeháňky a bouřky. Hladiny toků budou nadále setrvalé nebo mírně klesající. V místech, kde se objeví bouřky, mohou být hladiny přechodně rozkolísané.