Vsetínská radnice vloni premiérově vyčlenila v participativním rozpočtu jeden milion korun. Od veřejnosti dorazilo k posouzení celkem patnáct návrhů, jak peníze využít. Šest hned v úvodu vypadlo ze hry kvůli formálním nedostatkům, mezi zbylými devíti projekty bylo například zastínění dětských hřišť, zbudování veřejného grilovacího místa, venkovní posilovna pro seniory či nové cykloturistické značení.

O vítězi rozhodla veřejnost hlasováním. Zapojilo se do něj 966 lidí. Zvítězil projekt s názvem Herní prvky pro osoby s těžkým postižením, který se tedy letos dočká uskutečnění.

„Místo pro stavbu hřiště už máme vybrané, bude to prostor odpočívky nedaleko splavu na Ohradě,“ potvrdil místostarosta Vsetína Pavel Bartoň. Aktuálně úřad schvaluje jednotlivé herní prvky a připravuje výběr dodavatele. „Tak, aby realizace proběhla, pokud možno, do poloviny letošního roku,“ dodal Bartoň.

Můžete posílat projekty

Loňský zájem veřejnosti o participativní rozpočet radnici povzbudil. Koncem letošního února tak zastupitelé schválili pravidla pro jeho druhý ročník a opět vyčlenili milion korun z městských peněz.

„Od počátku března tedy obyvatelé města starší patnácti let mohou posílat své projekty, na jejichž uskutečnění by se zmíněný milion korun mohl použít,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň. Uzávěrka návrhů je 31. května, o vítězném projektu opět rozhodně veřejnost hlasováním.

Výše investice do jednoho projektu není stanovená, ale nesmí překročit finanční limit participativního rozpočtu, tedy milion korun.

„Projekty by měly být zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Dále je podmínkou reálná proveditelnost, soulad se zákony či územním plánem města,“ upozornila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Radnice doporučuje, aby lidé své projekty nejprve konzultovali s koordinátorkou participativního rozpočtu Terezou Barvíkovou z odboru školství a kultury (e-mail: tereza.barvikova@mestovsetin.cz, tel. č.: 571 491 551). Následně je možné je na předepsaném formuláři, který je včetně pravidel k nalezení na webu www.vsetinpodlenas.cz, zaslat v elektronické podobě či doručit v listinné podobě na adresu radnice. O návrzích se bude hlasovat od poloviny září, uskutečnění vítězného projektu, nebo i projektů dalších se předpokládá v roce 2022.

V Meziříčí je limit půl milionu na projekt

Na nápady místních lidí, jak zvelebit město, je zvědavý také úřad ve Valašském Meziříčí. I tady radnice rozhodla o vyčlenění peněz do participativního rozpočtu. „O tom, které projekty nakonec uspějí, rozhodnou občané ve veřejném hlasování. K realizaci vítězných návrhů dojde v roce 2022 a za tímto účelem jsme v rozpočtu vyčlenili dva miliony korun,“ shrnul starosta Robert Stržínek.

S návrhy projektů mohou přicházet lidé starší patnácti let, kteří v Meziříčí bydlí či studují. Může jít o investice do úprav veřejného prostoru, nového mobiliáře pro sportovní i volnočasové využití, dopravní infrastruktury, životního prostředí a podobně.

Návrh lze podat elektronicky na webové stránce www.nasvalmez.cz nebo vyplnit tištěný formulář a doručit jej na adresu městského úřadu či osobně do Turistického informačního centra na zadním nádvoří zámku Žerotínů. Tiskopisy i pravidla jsou k dispozici na stránkách www.nasvalmez.cz.