Pro účast v aukci je však potřeba uskutečnit několik kroků. „Především dostavit se na kontaktní místo, které bude zřízeno přímo v budově městského úřadu," upozornil Jiří Žůrek ze vsetínské radnice s tím, že tuto službu lidé ani město nic neplatí. Kontaktní místo bude otevřeno v 7. patře vsetínské radnice každé pondělí a středu od 7. října do 30. října vždy od 13 do 17 hodin. „Naši pracovníci tedy v žádném případě nechodí po domech a nenabízejí tímto způsobem naše služby," důrazně upozornil na možné nepoctivé zprostředkovatele Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE.

Pokud se lidé budou chtít zapojit do e-Aukce, musí nejprve na kontaktním místě uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE. Také přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny či zemního plynu, včetně všech dodatků a všeobecných obchodních podmínek, a rovněž i kopii ročního vyúčtování energií. Uzávěrka přebírání podkladů do e-Aukce je 30. 10. 2013.

Po samotné dražbě, která se má uskutečnit v listopadu, budou všichni zúčastnění informováni o vysoutěžené ceně energií. V případě, že pro ně bude výhodnější než jejich stávající, mohou uzavřít smlouvu s novým dodavatelem na dva roky. Po jejich uplynutí mají tři možnosti: odejít k jinému dodavateli, zůstat u stávajícího, nebo se opět zúčastnit další aukce.

Nižší ceny získávají podniky nebo města v elektronických aukcích již celkem běžně. Vsetínská radnice tak pro sebe i městské firmy vydražila elektřinu o desítky procent levněji. Uskutečnit obdobnou akci pro domácnosti, bylo až donedávna ojedinělé. Jako první přišlo s touto službou město Říčany letos v lednu. Od té doby této možnosti využily již desítky měst.