Tašky dostanou obyvatelé sídliště Rokytnice na ulici Okružní, případně Michala Urbánka. O místech určení rozhodli pracovníci odboru životního prostředí ve Vsetíně. „Dostali jsme zadání, abychom vybrali uzavřenou komunitu se zastoupením všech věkových kategorií. Odpovídala mu právě ulice Okružní," prozradil vedoucí odboru životního prostředí Jan Štěpánik.

Důvodem pro rozdávání tašek je podle koordinátorů projektu motivovat lidi k aktivnějšímu třídění odpadů. „Často jsme se totiž setkávali s názorem, že v domácnostech chybí nádoby na jednotlivé druhy odpadků," uvedl manažer společnosti EKO-KOM, a.s., která projekt financuje, Marek Hruška.

V příštím roce dostanou zúčastněné domácnosti dotazník, který pomůže vyhodnotit prospěšnost akce.

Rozdávání tašek se koná ve vybraných městech po celé republice.