„Důvodů navýšení poplatku za komunální odpad je více. Patří k nim hlavně obecně rostoucí náklady na zpracování odpadu a také připravovaná změna sazby DPH za tuto činnost ze snížené patnáctiprocentní na základní, která činí 21 procent. I přesto však město nadále plní slib, že bude hradit obyvatelům ze svého rozpočtu padesát procent celkových nákladů za zpracování odpadu,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek. Výše poplatku je podle něj kalkulována tak, aby se na platbě rovným dílem podíleli jak občané, tak i město.

Jiří Čunek.
Jiří Čunek 17 let po vystěhování Romů, které musel odškodnit: Byl to dobrý krok

„V roce 2022 dosáhly celkové náklady města na odpadové hospodářství částky 38,4 milionů korun. Výběr poplatků od občanů činil v loňském roce 15,7 milionu korun. Díky ochotě občanů třídit odpad město obdrželo dalších 3,8 milionů jako odměnu za zajištění vytřídění obalů k recyklaci a jejich zpětný odkup. Společně tak tyto příjmové položky pokrývají polovinu nákladů,“ uvedla vedoucí finančního odboru radnice Martina Čermáková.

Valašské Meziříčí zvýší poplatek po 18 letech

Výše poplatku za odpad se ve Valašském Meziříčí neměnila od roku 2006. Od ledna příštího roku obyvatelé za odpad zaplatí 600 korun za osobu a rok, místo dosavadních 490 korun. Konečnou podobu vyhlášky i poplatku budou zastupitelé schvalovat do konce roku.

Výdaje města na odpadové hospodářství za rok 2022 činily téměř 33,5 milionu korun a příjmy od obyvatelstva za stejné období necelých 11 milionů, což je zhruba třetina výdajů.

Práce na smuteční síni finišují.
Stihnou do Dušiček opravit smuteční síň ve Vsetíně? Práce finišují

Rožnov pod Radhoštěm, který s Valašským Meziříčím sousedí, zdražovat nebude.

„Poplatek za odpad v našem městě zůstane stejný jako v letošním roce, to znamená 684 korun za osobu na rok,“ potvrdila mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Petra Graclíková.