Příští rok by se tak měly uskutečnit investice v celkovém objemu téměř 250 milionů korun. „Nejvíce - bezmála 137 milionů korun bylo přitom přesunuto z rozpočtu letošního a je vyčleněno na dokončení logistického centra odpadů. Velká pozornost však bude i v příštím roce věnována komunikacím a chodníkům. Na jejich opravy je vyčleněno téměř padesát milionů korun,“ přiblížila starostka města Květoslava Othová.

Kromě toho se ale plánuje také dlouho avízovaná rekonstrukce pohřební síně za 22 milionů korun, další etapy regenerace sídliště Sychrov a Rokytnice nebo pokračování výstavby nových dětských hřišť.

Nemalé prostředky poputují i do jiných oblastí jako jsou opravy škol a školek nebo kultura. Bezmála 200 milionů korun rozpočtem jen proteče do sociálních dávek a téměř dvacet milionů je vyčleněno na dotace neziskovému sektoru.

Rozpočtované příjmy, na nichž se i příští rok budou více než polovinou podílet přijaté dotace, tedy dosáhnou 719,077 milionu korun, výdaje pak 760, 812 milionů.

„Schodek ve výši 59,898 milionů korun je zajištěn smluvně zabezpečeným investičním úvěrem účelově vázaným na realizaci projektu logistického centra odpadů,“ poznamenala vedoucí finančního odboru Jana Matochová.

S podobou rozpočtu jsou zastupitelé spokojeni. „Rozpočet směřuje pozitivně, protože se snižuje schodek. I když je úsporný, jsou tam zahrnuty i prorůstové prvky jako jsou investice, opravy komunikací a podobně,“ zhodnotil předseda kontrolního výboru města Milan Kostelník.

Podobně hovoří i další. „Z hlediska přístupu ke školství jsou tam možnosti rozvoje, a proto jsem spokojen,“ řekl například Libor Podešva, zastupitel a ředitel Základní školy Integra.